nanoShark RCW Revitalish Cut Wax

Nano vosak za obnonu i zaštitu

RWC je prvi od dva stupnja nano zaštite gelcoata. Blago abrazivan i hidrofoban, ovaj vosak je proizveden na bazi fluor nanopolimera
i finih abraziva. Svrha mu je renovacija starih i istrošenih gelcoata te općenito svih obojenih i lakiranih površina. RCW obnavlja njihovu površinu, uklanja male ogrebotine, te obnavlja i osvježava blijede boje. Nadalje, RCW otklanja tragove oksidacije, dubinski čisti te priprema
temelj za završnu zaštitu koju postžemo primjenom FNW-a (Finish Nano Wax).

  • TEMELJNA ZAŠTITA PRI ODRŠAVANJU I OBNAVLJANJU PLOVILA
  • HIDROFOBNI NANO VOSAK
  • RENOVIRA, OBNAVLJA I ŠTITI GELCOAT
  • OBOJENE I LAKOVANE POVRŠINE
  • OTKLANJA OKSIDACIJU I MALE OGREBOTINE

Baza: solvent
Pakiranje: 5L, 20L, 200L

nanoShark FNW Finish NanoWax

Završni nano vosak

FNW pretstavlja drugi stupanj nano zaštite te pretstavlja finalnu zaštitu kako novih tako i obnovljenih gelcota, folija te obojenih ili lakiranih
površina.

Primjena ova dva stupnja zaštite prilikom odršavanja I bnavljanja plovila:

  • renovira, obnavlja i štiti gelocat , obojene i lakiranje površine
  • otklanja oksidaciju i male ogrebotine
  • dugoročno štiti novi i obnovljeni gelcoat, folije, fiberglas, boje I lakove
  • onemogučava prijanjnje nečistoća te flore i faune

Baza: solvent
Pakiranje: 5L, 20L, 200L